Tôi thường bị quên đường về nhà và mất ngủ.


Bình luận