Đào thị Hồng Điệp – đợi điều trị ở viện xong mới đặt hàng


Bình luận