Nguyễn kim tuyến-tham khảo thôi, đi khám đã xong đặt sau


Bình luận