Nguyễn Thị Bỉnh-mai điện lại, giờ đang họp


Bình luận