Phạm Trường Giang-đang công tác, sáng mai điện lại-Đã chốt


Bình luận