Nguyễn Văn Tuân

TTiến sĩ, bác sĩ Đoàn Chí Cường, hiện là Người đứng đầu phụ trách chuyên môn chính cho Phòng khám YHCT Tuệ Khang Đường. Với mong muốn được tiếp tục gắn bó với nghề Y cao quý. Tiến sĩ, bác sĩ Đoàn Chí Cường luôn quan niệm và cũng dặn dò các cộng sự y bác sĩ, nhân viên trong Nhà thuốc của mình “Phải đặt chữ Tâm và chữ Đức lên hàng đầu, ai có bệnh cũng là người đang cần sự giúp đỡ, ai tìm đến Nhà thuốc cũng là họ đã tin tưởng vào Y học cổ truyền rồi, mình phải coi họ như người nhà thì mới chữa bệnh cho họ tốt nhất được. Đặc biệt là với những người già, người nghèo, người khó khăn, mình lại càng phải dốc sức giúp đỡ…”

Bình luận