Bệnh đãng trí ở người trẻ và những điều cần biết

Bệnh đãng trí trở thành một căn bệnh thời đại và rất khó chữa nếu để tình trạng bệnh quá lâu. Tuy nhiên, thực tế cho thấy rằng, bệnh đãng trí không chỉ xuất hiện ở người già mà ngày...